Login

Register

Login

Register

کوهنوردی

نکات ایمنی در پیشگیری از گزش و نیش مار و عقرب در برنامه های کوهنوردی

نکات ایمنی در پیشگیری از گزش و نیش مار و عقرب در برنامه های کوهنوردی 1200 700 مرکز سلامتی بهزیستن

یکی از خطرناکترین عقربهای جهان در ایران است.(عقرب جرار در خوزستان) پس ایمنی نسبت به مار و عقرب در برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی (مخصوصا” در کویر) برای شما…

“بیماری ژیلبرت” در کوهنوردان

“بیماری ژیلبرت” در کوهنوردان 2048 2048 مرکز سلامتی بهزیستن

شاید برای شما یا برخی دوستان کوهنوردتان نیز اتفاق افتاده باشد که بعداز یک برنامه سنگین کوهنوردی (خصوصا در فصل زمستان) احساس بدن درد و کوفتگی کرده و برای چند…

“عرق سوز” شدن از عوارض شایع در ورزش کوهنوردی در تابستان

“عرق سوز” شدن از عوارض شایع در ورزش کوهنوردی در تابستان 1440 810 مرکز سلامتی بهزیستن

عرق سوز شدن از عوارض انجام فعالیتهای ورزشی در فصل تابستان می باشد. ورزش کوهنوردی در این روزها و در شرایط هوای گرم تابستان می تواند با عارضه عرق سوز…