Login

Register

Login

Register

وسواس

بی اشتهایی عصبی

بی اشتهایی عصبی 1000 1000 مرکز سلامتی بهزیستن

Anorexia nervosa تعریف بی‌اشتهایی عصبی یکی از اختلالات تغذیه‌یی است که با گرسنگی خودخواسته‌ی فرد شناخته می‌شود. فرد بیمار وسواس زیادی دارد که لاغرتر به‌نظر برسد و دریافت غذای خود…

“سلفی” یک اختلال روانی

“سلفی” یک اختلال روانی 2048 1042 مرکز سلامتی بهزیستن

انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) تایید کرده است که انجام تصویر برداری “سلفی” یک اختلال روانی است. این اختلال به نام selfitis، و به عنوان میل وسواسی اجباری به گرفتن عکس…

سفر درمانی

سفر درمانی 1880 1255 مرکز سلامتی بهزیستن

سفردرمانی 12 نکته جالب درباره سفر و مغز شما چون شما يکي از سا کنان زمين هستيد ، پس به احتمال %99 سفر را دوست داريد. سفر چيزي فراتر از…