Login

Register

Login

Register

آهن

سیدرال تنها محصول آهن لیپوزومال

سیدرال تنها محصول آهن لیپوزومال 1000 1000 مرکز سلامتی بهزیستن

 سیدرال تنها محصول آهن لیپوزومال است. کمپلکس لیپوزومال آهن شامل پیروفسفات فریک همراه با ویتامین c و ویتامین B12 در درمان با آهن کلاسیک محدودیت ها و خطراتی وجود دارد…

پنج پرسش داروساز پیش از پیشنهاد یک مکمل

پنج پرسش داروساز پیش از پیشنهاد یک مکمل 1576 721 مرکز سلامتی بهزیستن

۱. آیا بیمار می تواند ویتامین ها و ماده های معدنی را از غذا تامین کند؟ مدرکی مبنی بر درمان یا پیشگیری از بیماری ها بوسیله مکمل ها وجود ندارد.…