Login

Register

Login

Register

Osteltamivir

Osteltamivir

Osteltamivir 2500 1740 مرکز سلامتی بهزیستن

Tamiflu
Roche سوئیس

Flubiovir باختر بیوشیمی
نام برند
Osteltamivir
نام ژنریک
جز داروهای ضد ویروس
مکانیسم اثر
مهار آنزیم نورامینیداز ویروس آنفلوانزا شده و از طریق تداخل در تجمع و ریلیز پارتیکل های ویروس سبب مهار رپلیکاسیون ویروس میشود

مورد مصرف

درمان عفونت حاد انفلوانزا A,Bبدون عارضه در کودکان بالای یکسال

پیشگیری از انفلوانزا بعد تماس نزدیک با فرد الوده که دارو درمانی تا نهایت ۴۸ساعت بعد باید صورت پذیرد (مصرف این دارو بعنوان پیشگیری در خانواده هایی که مریض مبتلا به انفلوانزا دارند و یا مراکزی که بصورت فراگیر بیماری در آمده است لزوم مصرف کادر درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی میباشد )

دوز دارو
جهت درمان علایم انفلوانزا ۷۵میلی گرم هر دوازده ساعت برای ۵روز همراه یا بدون غذا (جهت جلوگیری از عارضه گوارشی همراه غذا )
شروع درمان در خلال ۴۸ساعت اول شروع علایم
در کودکان با وزن ۱۵کیلو گرم یا کمتر
۳۰میلی گرم دو بار در روز
کودکان با وزن ۲۳-۱۵کیلوگرم ۴۵میلی گرم دوبار در روز
کودکان با وزن ۴۰-۲۳کیلوگرم ۶۰میلی گرم دوبار در روز
کودکان با وزن بالای ۴۰کیلوگرم ۷۵میلی گرم دوبار در روز
جهت پیشگیری هر ۲۴ساعت روزی یک عدد به مدت ۱۰روز همراه یا بدون غذا (جهت جلوگیری از عارضه گوارشی با غذا )
در کودکان با وزن کمتر از ۱۵کیلوگرم
۳۰میلی گرم یکبار بار در روز
کودکان با وزن ۲۳-۱۵کیلوگرم ۴۵میلی گرم یکباردر روز
کودکان با وزن ۴۰-۲۳کیلوگرم ۶۰میلی گرم یکبار در روز
کودکان با وزن بالای ۴۰کیلوگرم ۷۵میلی گرم یکبار در روز

دوره درمان کامل شود

رده بارداری : C
در شیردهی مشخص نیست دارو در شیر ترشح میشود یا خیر تشخیص منافع و خطرات احتمالی با پزشک میباشد

عوارض جانبی
سرگیجه ،خستگی ،سردرد ،بیخوابی ،سرگیجه
درد شکمی ،اسهال ،حالت تهوع و استفراغ
برونشیت و سرفه

موارد احتیاط
بیماریهای کلیوی
بیماریهای قلبی
بیماریهای مزمن ریوی
اختلالات مغزی که بر بلع تاثیر گذار است
سیستم ایمنی ضعیف
مصرف فلومیست در دو هفته گذشته
عدم مصرف واکسن نازال آنفلوانزا (فلومیست )تا ۴۸ساعت بعد مصرف oseltamivirبعلت ایجاد تداخل و کاهش کارایی واکسن

منع مصرف

عدم مصرف دارو جهت جلوگیری از انفلوانزا در کودکان زیر یکسال و جهت درمان در کودکان زیر دو هفته

درصورت داشته سابقه حساسیت
مطالعات درمانی
در مطالعات درمانی صورت گرفته تامیفلو دوران بیماری را از یک میانگین ۵٫۲روزه از بیمارانی که شبه دارو استفاده کرده اند به میانگین ۴٫۲روزه در بیمارانی که از این دارو استفاده کرده اند نشان میدهد و سبب کاهش دوران بیماری شده است .
مطالعات پیشگیرانه
در مطالعه صورت گرفته در زمان شیوع بیماری یک درصد از افرادی که دارو مصرف کردند به بیماری دچار شدند حال این رقم در مورد مصرف کنندگان شبه دارو پنج درصد میباشد
در نتیجه بروز بیماری در افرادی که در تماس با فرد مبتلا بوده اند کمتر شده است .