Login

Register

Login

Register

Zinc Oxide زینک اکساید

Zinc Oxide زینک اکساید

Zinc Oxide زینک اکساید 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Zinc Oxide زینک اکساید

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان ادرار سوختگی، اختلالات پوستی مانند اگزما، بُریدگی و خراشیدگی سطحی پوست، محافظت در مقابل آفتاب‌سوختگی.
بر حسب نیاز مصرف می‌شود.

اشکال دارویی:
Ointment: 20%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مرطوب‌کننده.

طبقه‌بندی درمانی: قابض و محافظ پوست.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- از مصرف این دارو در چشم خودداری کنید.
۲- از مصرف طولانی‌مدت این دارو اجتناب نمایید.
۳- در صورت عمیق بودن زخم یا سوختگی شدید به پزشک مراجعه کنید.
۴- در صورت تداوم ناراحتی پوستی و یا بروز بثورات پوستی یا کهیر، از ادامه مصرف دارو خودداری کنید.
۵- دارو را در ظروف نفوذناپذیر و در دمای کمتر از ۳۰ درجه نگه دارید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط