Login

Register

Login

Register

Valganciclovir Hydrochloride والگان سیکلوویر

Valganciclovir Hydrochloride والگان سیکلوویر

Valganciclovir Hydrochloride والگان سیکلوویر 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Valganciclovir Hydrochloride والگان سیکلوویر

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) رتینیت سایتومگالوویروس (CMV) فعال در بیماران مبتلا به ایدز.
بزرگسالان: مقدار mg 900 دو بار در روز از راه خوراکی، همراه غذا، تا ۲۱ روز مصرف می‌شود. دوز نگهدارنده mg 900 یک بار در روز همراه غذا می‌باشد.
ب) رتینیت CMV غیرفعال.
بزرگسالان: mg 900 یک بار در روز از راه خوراکی همراه غذا مصرف می‌شود.
پ) پیشگیری از بیماری ناشی از CMV در بیمارانی که پیوند قلب، کلیه و یا کلیه ـ پانکراس شده‌اند و ریسک بالایی برای این بیماری دارند (سرولوژی فرد دهنده از نظر آنتی‌ژن CMV مثبت و سرولوژی فرد گیرنده منفی است.) .
بزرگسالان: mg 900 یک بار در روز از راه خوراکی همراه غذا که طی ۱۰ روز اول پیوند شروع شده و تا ۱۰۰ روز پس از پیوند ادامه می‌یابد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: حساسیت به والگانسیکلوویر یا گانسیکلوویر، بیمارانی که همودیالیز می‌شوند، پیوند کبد.

موارد احتیاط: سیتوپنی، بیمارانی که داروهای سرکوبگر ایمنی یا رادیاسیون دریافت کرده‌اند.

عوارض جانبی:

اعصاب مرکزی: بیقراری، کانفیوژن، تب، توهم، سردرد، بی‌خوابی،‌ گزگز اندامها، نوروپاتی محیطی، سایکوز، تشنج.
چشم: جدا شدن شبکیه.
دستگاه گوارش: درد شکمی، اسهال، تهوع، استفراغ.

ادراری ـ تناسلی: کاهش کلیرانس کراتینین.

خونی: آنمی، آنمی آپلاستیک، سرکوب مغز استخوان، نوتروپنی، پان‌سیتوپنی، ترومبوسیتوپنی.

سایر عوارض: عفونت‌های مربوط به کاتتر، واکنشهای ازدیاد حساسیت، عفونتهای موضعی یا سیستمیک، سپسیس.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: مصرف بیش از حد این دارو باعث سرکوب شدید و کشنده مغز استخوان و سمیت کلیوی می‌شود.

درمان: برای درمان، هیدراسیون کافی بیمار باید انجام شده و استفاده از فاکتورهای رشد سلول‌های خونی (مثل G-CSF) در نظر گرفته شود. دیالیز ممکن است در کاهش سطح سرمی دارو کمک کننده باشد.

تداخل دارویی:
والگانسیکلوویر ممکن است جذب دیدانوزین (داروی ضد ایدز) را افزایش دهد.
مصرف همراه این دارو با داروهای سرکوبگر ایمنی یا زیدوودین خطر بروز نوتروپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی و تضعیف مغز استخوان را افزایش می‌دهد.
مصرف همزمان این دارو با مایکوفنولات موفتیل در بیماران دچار نارسایی کلیوی، ممکن است باعث افزایش سطح پلاسمایی هر دو دارو شود.
پروبنسید ممکن است کلیرانس کلیوی والگانسیکلوویر را کاهش دهد.

مکانیسم اثر:

اثر ضد ویروس: والگانسیکلوویر یک پیش دارو است که پس از تبدیل به گانسیکلوویر باعث مهار سنتز DNA ویروس (CMV) می‌شود.

فارماکوکینتیک:

جذب: به خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شود. در مصرف همراه غذا جذب بیشتری دارد.

پخش: اتصال پروتئینی ناچیزی دارد.

متابولیسم: در دیواره روده و کبد به گانسیکلوویر (فرم فعال) متابولیزه می‌شود.
دفع: کلیوی است.

اشکال دارویی:
Tablet: 450 mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: نوکلئوزید صناعی.

طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Valcyte

ملاحظات اختصاصی
۱- والگانسیکلوویر و گانسیکلوویر قابل تعویض نیستند. چنین اقدامی ممکن است باعث مسمومیت شود.
۲- سیتوپنی در هر زمانی از درمان ممکن است بروز کند که احتمال این عارضه با ادامه درمان بیشتر می‌شود. شمارش سلول‌ها ۳ تا ۷ روز پس از قطع دارو به تعداد طبیعی باز می‌گردد.
۳- در طول درمان، CBC، شمارش پلاکت‌ها و سطح Cr سرمی باید به طور مرتب پایش شود.
۴- مطالعه‌ای در مورد تداخلات دارویی والگانسیکلوویر انجام نشده است؛ هر چند، انتظار می‌رود که تداخلات این دارو مشابه گانسیکلوویر باشد.
۵- در صورت وجود هر یک از این شرایط، این دارو را تجویز نکنید: شمارش مطلق نوتروفیل (ANC) کمتر از cells/mm3 500، شمارش پلاکت‌ کمتر از mm3 /25000، g/dl 8 < Hgb 6- اثربخشی و ایمنی این دارو برای پیشگیری از عفونت CMV پس از سایر انواع پیوند مثل پیوند ریه تأیید نشده است.
نکات قابل توصیه به بیمار
۱- دارو را باید پس از غذا مصرف نمود.
۲- زنانی که در سنین باروری هستند، باید در طول مصرف این دارو از روش‌های ضد بارداری استفاده کنند.
۳- مردانی که از این دارو استفاده می‌کنند، باید حین درمان و تا ۹۰ روز پس از قطع آن از روشهای ضد بارداری (مثل کاندوم) استفاده نمایند.
۴- این دارو ممکن است به طور موقت یا دائمی، اسپرماتوژنز را مهار نماید.
۵- گانسیکلوویر به طور بالقوه یک کارسینوژن است.
۶- تا زمانی که اثرات این دارو بر CNS مشخص شود، باید از انجام کارهایی که نیازمند هوشیاری کامل است پرهیز نمود.
۷- این دارو رتینیت ناشی از CMV را به طور قطعی درمان نمی‌کند و این عفونت ممکن است دوباره عود نماید. در طول درمان، هر ۶-۴ ماه باید تست‌های بینایی انجام شود.

مصرف در سالمندان: قبل و در طول درمان، عملکرد کلیوی باید پایش شود. با احتیاط مصرف شود.

مصرف در کودکان: اثربخشی و ایمنی دارو در این گروه تأیید نشده است.

مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی در نوزاد، نباید در دوران شیردهی مصرف شود.

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممکن است باعث کاهش سطح Hgb، هماتوکریت شود.
ممکن است شمارش RBC، WBC، نوتروفیل‌ها و پلاکت‌ها را کاهش دهد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط