Login

Register

Login

Register

Valacyclovir والاسی کلوویر

Valacyclovir والاسی کلوویر

Valacyclovir والاسی کلوویر 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Valacyclovir والاسی کلوویر

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این دارو برای متوقف کردن یا درمان عفونت‌های ویروسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف و احتیاط:
اگر به والاسیکلوویر یا هر ترکیب دیگر این دارو حساسیت داشته باشید نباید استفاده شود.
درصورت مشاهده هرگونه علائم حساسیتی به دارو، موادغذایی یا رنگ حتماً پزشک را مطلع کنید. این می‌تواند شامل جوش؛ کهیر؛ خارش؛ تنگی نفس؛ خس‌خس؛ سرفه؛ ورم کردن صورت، لب‌ها، زبان یا گلو؛ یا هر علائم دیگر شود.

عوارض جانبی:
شل شدن مدفوع
دل‌درد و استفراغ. مصرف غذای
سبک در وعده‌های بیشتر در طول روز و بهداشت دهان به بهبود این وضعیت کمک می‌کند. برای کودکان بزرگتر می‌توانید از آبنبات بدون قند استفاده کنید.
سردرد

مکانیسم اثر:
والاسیکلوویر به ویروس‌ها آسیب رسانده و با عفونت مقابله می‌کند.

اشکال دارویی:
شکل دارویی
قرص

اطلاعات دیگر:
در دمای اتاق نگهداری شوند.
دور از آب نگهداری شوند. در حمام یا آشپزخانه نگهداری نشوند.
شربت‌ را در دمای اتاق یا در یخچال نگهداری کنید. مایع باز نشده‌ای که ۲۸ روز مورداستفاده قرار نگرفته است را دور بریزید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط