Login

Register

Login

Register

Ursodeoxycholic Acid اورسودزوکسی

Ursodeoxycholic Acid اورسودزوکسی

Ursodeoxycholic Acid اورسودزوکسی 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Ursodeoxycholic Acid اورسودزوکسی

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

انحلال سنگهای کیسه صفرای حاجب در رادیوگرافی؛ افزایش جریان صفرا در بیماران دارای پروتز مجرای صفراوی.
بزرگسالان: مقدار mg/kg/day 10-8 در دو تا سه مقدار منقسم مصرف می‌شود. این دارو برای بیماران دچار سنگ های کیسه صفرای کلسیفیه نشده حاجب در رادیوگرافی که بزرگترین قطر آنها کوچکتر از ۲۰ میلی متر است، و امکان برداشت کیسه صفرای آنها بدلیل زیاد بودن خطر جراحی ناشی از بیماری سیستمیک، بالا بودن سن، یا واکنشهای ایدیوسینکرازی بیهوش کننده‌ها، یا عدم تمایل بیمار به جراحی وجود ندارد تجویز می‌شود.

مکانیسم اثر
اثر حل کننده سنگ صفرا: این دارو یک اسید صفراوی طبیعی است که به میزان کم در صفرای طبیعی انسان و به میزان بیشتر در صفرای بعضی از گونه‌های خرس یافت می‌شود؛ ساخت و ترشح کبدی کلسترول را سرکوب کرده و جذب روده‌ای کلسترول را نیز مهار می‌کند. دارو اثر مهار کننده کمی بر روی ساخت و ترشح اسیدهای صفراوی درونزاد به درون صفرا داشته ولی تأثیری بر ترشح فسفولیپید به درون صفرا ندارد؛ به نظر می‌رسد کلسترول را نیز حل می‌کند.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
مصرف همزمان استروژنها، داروهای خوراکی جلوگیری از بارداری، و کلوفیبرات (و شاید سایر داروهای کاهنده چربی) که ترشح کبدی کلسترول را افزایش و تشکیل سنگهای صفراوی کلسترولی را افزایش می‌دهند، ممکن است اثربخشی این دارو را خنثی کند.
آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم در شرایط آزمایشگاهی، اسید صفراوی را جذب سطحی کرده و با اثر آن از طریق کاهش جذب دارو تداخل می‌کنند. کلستیرامین و کلستیپول ممکن است با اثر این دارو از طریق کاهش جذب آن تداخل کنند.

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی:‌ سردرد، خستگی، اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب.
بینی:‌ رینیت.
دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، احساس طعم فلزی، درد شکم، درد صفراوی، کوله سیستیت، اسهال، یبوست، التهاب مخاط دهان، نفخ.

تنفسی:‌ سرفه.

پوست: خارش، بثورات پوستی، خشکی پوست، کهیر، نازک شدن مو، تعریق.

سایر عوارض: درد مفصلی، درد عضلانی، درد پشت.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: اسهال.

درمان: علامتی و حمایتی است.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: حدود ۹۰ درصد از روده کوچک جذب می‌شود.

پخش: پس از جذب وارد ورید پورت شده و توسط کبد از خون پورت جدا (اثر عبور اول) و در آنجا با گلایسین یا تورین کونژوگه شده و سپس به داخل مجاری صفراوی ترشح می‌شود. اورسودیول در کیسه صفرا تغلیظ شده و با انقباضات کیسه صفرا ناشی از پاسخ فیزیولوژیک به غذا، از طریق مجاری مشترک و صفراوی وارد اثنی عشر می‌شود. مقدار کمی از دارو در گردش خون سیستمیک وارد می‌شود.

متابولیسم: توسط کبد متابولیزه می‌شود. مقدار کمی از داروی مصرف شده توسط هر گردش روده‌ای ـ‌ کبدی توسط باکتری ها تجزیه می‌شود؛ این دارو هم می‌تواند اکسید و هم احیا شده و به ۷ـ کتو ـ‌ لیتوکولیک اسید یا لیتوکولیک اسید تبدیل شود.
دفع: مقدار بسیار کمی از دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو یا سایر اسیدهای صفراوی؛ بیماری مزمن کبدی، کوله سیستیت حاد، کلانژیت، انسداد صفراوی؛ پانکراتیت ناشی از سنگ کیسه صفرا یا فیستول صفراوی.

اشکال دارویی:
Tablet: 250, 300mg
Capsule: 250, 300mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: اسید صفراوی.

طبقه‌بندی درمانی: ماده حل کننده سنگ صفرا.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

نام‌های تجاری: Ursoflor 300

ملاحظات اختصاصی
‌۱ـ برای انحلال سنگ کیسه صفرا ماه ها درمان لازم است. انحلال سنگها ممکن است کامل نباشد و در ۵۰ درصد بیماران احتمال عود سنگ طی پنج سال وجود دارد. بیماران برای درمان به دقت انتخاب و روشهای دیگر درمان در نظر گرفته شوند. بی ضرری مصرف این دارو برای بیش از ۲۴ ماه تایید نشده است.
۲ـ پاسخ به درمان پیگیری شود. سونوگرافی کیسه صفرا هر شش ماه در اولین سال درمان لازم است. در صورت انحلال سنگها، درمان ادامه یابد و حل شدن سنگها با تکرار هر ۳-۱ ماه سونوگرافی تایید شود.. اگر سنگ طی ۱۲ ماه به طور نسبی حل نشود، در نهایت حل شدن آن بعید است.
۳ـ ‌به نظر می‌رسد انحلال نسبی سنگ طی شش ماه درمان، با بیش از هفتاد درصد شانس حل شدن کامل سنگ در صورت ادامه درمان، و انحلال طی یک سال درمان، با چهل درصد احتمال حل شدن کامل سنگ همراه است.
۴ـ‌ بعضی از بیماران ممکن است هرگز به درمان نیاز نداشته باشند. بیمارانی که سنگهای نهفته یا دارای حداقل نشانه دارند، به میزان ۶-۲ درصد در سال، و ۲۷-۲ درصد در ۵ سال نشانه‌ها یا عواقب سنگ را نشان می‌دهند. این میزان در بیمارانی که از قبل نشانه دار بوده‌اند، بیشتر است.
۵ـ کوله سیستکتومی خارج کردن فوری و دائم سنگ است، اما برای بعضی از بیماران خطر زیادی دارد.
۶ـ‌ خطر جراحی از عملکرد سنی تا وجود بیماریهای دیگر متفاوت است، حدود پنج درصد افرادی که کوله سیستکتومی شده‌اند، نشانه‌های باقیمانده سنگهای محبوس شده در مجرای مشترک دارند.

مصرف در سالمندان: سن، جنسیت، وزن، میزان چاقی، و غلظت سرمی کلسترول به شانس انحلال سنگ با این دارو ارتباط ندارد.

مصرف در کودکان: بی ضرری و اثربخشی دارو در کودکان ثابت نشده است.

مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست، در دوران شیردهی با احتیاط تجویز شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط