Login

Register

Login

Register

Trifluridine تریفلوریدین (ویروسید)

Trifluridine تریفلوریدین (ویروسید)

Trifluridine تریفلوریدین (ویروسید) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Trifluridine تریفلوریدین (ویروسید)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان التهاب اولیه قرنیه و ملتحمه و التهاب عودکننده بافت اپی‌تلیال قرنیه ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۱ و ۲
بزرگسالان: در هنگام بیداری، یک قطره هر دو ساعت در چشم مورد نظر، حداکثر ۹ قطره در روز تا التیام کامل بافت پوششی قرنیه ؛ بعد از التیام نیز، یک قطره هر چهار ساعت (حداقل پنج قطره در روز) ، به مدت هفت روز دیگر استفاده می‌گردد.

مکانیسم اثر

اثر ضد ویروس:‌ مکانیسم دقیق اثر دارو مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد این دارو در ساخت DNA تداخل کرده و از تکثیر سلولی ویروسها جلوگیری می‌کند. این دارو بر ویروس تبخال ساده نوع یک و دو و ویروس واکسینیا مؤثر است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی
چشم:‌ سوزش ، احساس گزش، تحریک، اشک ریزش، ادم پلکها ، پرخونی، کراتوپاتی سطحی نقطه‌دار، کراتوپاتی اپی تلیال، ادم استرومایی ، کراتیت سیکا، افزایش فشار داخل چشم.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: سمیت داروی بلعیده شده مشخص نیست.

درمان: در صورت بلع مقادیر زیاد دارو، انجام اقدامات عمومی، مانند واداشتن بیمار به استفراغ، شستشوی معده با مصرف یک مسهل، از جذب دارو جلوگیری می‌کند. در صورت تماس دارو با پوست ، موضع باید با آب و صابون شسته شود. بیمار باید از نظر بروز علائم و نشانه‌ها به طور دقیق بررسی شود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: بعد از مصرف موضعی، دارو به داخل چشم نفوذ می‌کند. التهاب ممکن است نفوذ دارو را افزایش دهد.
پخش و
متابولیسم: مشخص نیست.
دفع: نیمه عمر فلوریدین تقریباً ۱۸-۱۲ دقیقه است.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: واکنشهای حساسیت مفرط یا عدم تحمل شیمیایی نسبت به این دارو.

موارد احتیاط : ‌درمان طولانی مدت (بعد از چندین مرتبه استعمال دارو، احتمال بروز مقاومت ویروسی وجود دارد) .

اشکال دارویی:
Drop: 1%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد ویروس.

طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس چشمی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
۱ـ‌در صورتی که پس از هفت روز درمان بهبودی مشاهده نشود یا پس از ۱۴ روز درمان را التیام کامل نگردد، درمان دیگری باید در نظر گرفته شود.
۲-‌ تری فلوریدین نباید بیش از ۲۱ روز متوالی مصرف شود، زیرا خطر مسمومیت چشمی وجود دارد.
۳ـ‌ دارو باید در یخچال نگهداری شود؛ قبل از مصرف، دارو به تدریج تا حد درجه حرارت اتاق گرم شود.
۴ـ تحریک موضعی خفیف ملتحمه و قرنیه بعد از چکاندن دارو معمولاً موقتی است.
۵ـ مقدار و دفعات مصرف دارو نباید بیش از میزان تجویز شده باشد.
۶ـ در صورتی که پس از هفت روز درمان بهبودی مشاهده نگردد یا وضع بیمار بدتر شود یا هر نوع تحریکی بروز کند، به پزشک اطلاع داده شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط