Login

Register

Login

Register

Triamcinolone تریامسینولون

Triamcinolone تریامسینولون

Triamcinolone تریامسینولون 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Triamcinolone تریامسینولون

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

تریامسینولون برای درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی استفاده می شود. این دارو همچنین در درمان علامتی اختلالات التهابی و آلرژیک و در جهت سرکوب کردن سیستم ایمنی استفاده می شود. تریامسینولون در هیپرپلازی مادرزادی آدرنال ادم مغزی و بیماریهای روماتیسمی نیز مؤثر است.

موارد منع مصرف و احتیاط:
در پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان ،در صورت وجود آمنیونیت ،عفونت یا تب ،عفونت با هرپس نوع ۲،عدم کفایت جفت یا پارگی زودرس غشاء منع مصرف دارد.

عوارض جانبی:
درمان دراز مدت با تریامسینولون بیمار را از جهت ابتلا به بیماریهای عفونی مستعد می کند و از طرفی علایم عفونت نیز پنهان می شود. مصرف مقادیر بالای تریامسینولون می تواند اختلالات روانی را تشدید کند. کاهش و یا تاری دید،تکرر ادرار و پرنوشی به دنبال مصرف دارو نیاز به توجه پزشکی دارند.در استفاده دراز مدت دارو،قرحه گوارشی ،علایم شبه کوشینگ ،آکنه ،درد در ناحیه سرینی و افزایش فشار خون محتمل می باشد.

هشدار:
در پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان ،در صورت وجود آمنیونیت ،عفونت یا تب ،عفونت با هرپس نوع ۲،عدم کفایت جفت یا پارگی زودرس غشاء منع مصرف دارد.

مکانیسم اثر:
این دارو با عبور از غشاء سلولی به گیرنده های خود در سیتوپلاسم متصل شده و کمپلکس دارو گیرنده وارد هسته سلولی می شود. این کمپلکس با اتصال به نواحی خاصی از DNA موجب تحریک روند رونویسی mRNA و به دنبال آن ساخت آنزیم هایی می گردد که در نهایت مسوول اثرات سیستمیک کورتیکواستروییدها می باشند. کورتیکواستروییدها با جلوگیری از تجمع سلولهای التهابی در ناحیه التهاب ،مهارفاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم های مسیول در التهاب و مهار ساخت و آزاد شدن واسطه های شیمیایی التهاب ،اثرات ضدالتهابی خود را اعمال می کنند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫از قطع ناگهانی مصرف دارو بعد از استفاده طولانی (بیش از ۳ هفته) بپرهیزید.
۲٫در طول درمان ،مصرف سدیم بایستی محدود شده و مصرف مکمل های حاوی پتاسیم توصیه می شود.
۳٫معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت ،به طور مرتب باید انجام گیرد.

فارماکوکینتیک:
فرم تزریقی تریامسینولون از عضله به خوبی جذب می شود. نیمه عمر دارو حدود ۲-۳ ساعت می باشد. به طورعمده در کبد و مقادیری نیز در کلیه و بافتها به متابولیت های غیرفعال تبدیل می شود.به دلیل وجود فلور در ساختمان تریامسینولون ،متابولیسم آن آهسته می باشد. متابولیت های غیرفعال این دارو از طریق کلیه دفع می شوند.

اشکال دارویی:
Injection:40 mg/ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط