Login

Register

Login

Register

Thiothixene تیوتیکسن

Thiothixene تیوتیکسن

Thiothixene تیوتیکسن 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Thiothixene تیوتیکسن

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

تیوتیکسین برای کنترل اسکیزوفرنی و سایر موارد جنون به کار می رود. در ابتدا ۵ میلی گرم دو بار در روز،در صورت نیاز و بر اساس تحمل بیمار حداکثر mg/day 60 مصرف می شود.بیماران سالخورده به مقادیر کمتری از این دارو نیاز دارند و افزایش مقدار مصرف در آنها باید تدریجی باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:
در صورت وجود تضعیف مغز استخوان یا فیوکروموسیتوم نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
کاهش فشارخون ،ناتوانی جنسی بخصوص اختلال در انزال ،عوارض خارج هرمی ،خواب آلودگی ،رنگ پریدگی ،دیسکینزی تاخیری ،کابوس شبانه ،بی خوابی ،افسردگی ،ندرت تحریک پذیری و تشنج ،خشکی دهان ،احتقان بینی ،یبوست ،اشکال در ادرارکردن ،تاری دید،افزایش ضربان قلب ،آریتمی ،اختلال در قاعدگی و بزرگ شدن پستانها از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدار:
در صورت وجود تضعیف مغز استخوان یا فیوکروموسیتوم نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین و سایر داروهای ضدفشارخون موجب کاهش شدید فشارخون وضعیتی می گردد. اثرات کاهنده فشارخون این دارو در مصرف همزمان با ضد دردهای اپیوییدی و داروهای هوشبر افزایش می یابد. آنتی اسیدها جذب این دارو را کاهش می دهند. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ایی و سایر داروهای دارای خواص آنتی موسکارینی موجب افزایش اثرات ضدموسکارینی این دارو می گردد. این دارو با کم کردن آستانه تشنج ،با اثرات داروهای ضدصرع ضدیت می کند. مصرف همزمان این دارو با ترفنادین و آستمیزول خطر بروز آریتمی بطنی را افزایش می دهد. در مصرف همزمان این دارو با داروهای آرام بخش و ضد اضطراب ،اثر آرام بخش افزایش می یابد.مصرف این دارو همراه با پروپرانولول خطر بروز آریتمی را افزایش می دهد. مصرف تو ام لیتیوم با این دارو موجب افزایش خطر بروز عوارض خارج هرمی و سمیت عصبی می گردد. مصرف همزمان این دارو با متوکلوپرامید نیز خطر بروز عوارض خارج هرمی را افزایش می دهد.

مکانیسم اثر:
این دارو با انسداد گیرنده های دوپامینی در مغز موجب بهبود حالات جنون می شود. همچنین دارای اثرات آنتی موسکارینی و مسدودکننده گیرنده های آلفا آدرنرژیک می باشد که ممکن است در اثرات درمانی آن دخیل باشند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫در مصرف طولانی مدت ،معاینات چشم پزشکی باید انجام شود.
۲٫از قطع ناگهانی این دارو، خودداری شود.
۳٫در صورت مصرف طولانی مدت این دارو، معاینات قلبی باید انجام شود تا در صورت بروز هر گونه اختلال در عملکرد قلب مقدار مصرف دارو کاهش یابد.
۴٫طی مصرف این دارو،نبض ،دمای بدن و فشارخون بایستی دایم کنترل شود.
۵٫طی مصرف این دارو، بیمار باید مایعات کافی دریافت کند.
۶٫افزایش مقدارمصرف باید تدریجی و حداقل هفته ای یک بار انجام شود.
۷٫تجویز مقادیر زیاد این دارو باید فقط برای مدت کوتاهی انجام شود و درصورتی که بعد از ۳ ماه با این مقدار مصرف بهبودی حاصل نشد،باید مقدار مصرف را کاهش داد.
۸٫بعد از آنکه مقدار مصرف اولیه دارو تثبیت شد،بدلیل نیمه عمر زیاد این دارو،مقدار مصرف روزانه (از راه خوراکی) یک بار در روز تجویز شود.

فارماکوکینتیک:
بعد از مصرف خوراکی سریع جذب می شود اما جذب آن ناقص و غیر قابل پیش بینی است. در کبد متابولیزه و از طریق ادرار دفع می شود.

اشکال دارویی:
Capsule:5 mg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط