Login

Register

Login

Register

Terazosin Hcl ترازوسین

Terazosin Hcl ترازوسین

Terazosin Hcl ترازوسین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Terazosin Hcl ترازوسین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) افزایش فشار خون متوسط و خفیف :
بزرگسالان: با mg 1 خوراکی هنگام خواب شروع شود و بر اساس پاسخ بیمار میزان دارو تنظیم گردد. محدوده پیشنهاد شده mg 5-1 روزانه و یا به صورت منقسم دو بار در روز می‌باشد.
در صورتی که درمان به مدت چند روز قطع شود با دوز اولیه مجدداً شروع گردد و سپس به آرامی افزایش داده شود. دوزهای بالاتر از mg/d 20 مؤثرتر در دوزهای پائین‌تر نمی‌باشد.
ب) هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH) :
مردان : ابتدا با mg 1 خوراکی هنگام خواب شروع شود، می‌توان میزان مصرف را بر اساس پاسخ‌دهی بیمار افزایش داد. دارو به تدریج تا ۲، ۵ و mg 10 می‌تواند افزایش یابد. به طور معمول بیمار به mg/d 10 نیاز دارد.

مکانیسم اثر
اثر ضد فشار خون: ترازوسین از طریق مهار اختصاصی رسپتورهای آلفا یک در عروق عضلات صاف، مقاومت عروقی محیطی را کاهش می‌دهند. به دلیل این مکانیسم، این دارو بر تعداد ضربان قلب اثر بسیار کمی دارد.
در حین درمان احتمال کاهش شدید کلسترول سرم، LDL و VLDL وجود دارد. اما مکانیسم این واقعه و قابل توجه بودن آن از نظر بالینی ناشناخته است.
ترازوسین سطح پتاسیم و قند را تغییر نمی‌دهد و در نتیجه به خوبی به همراه دیورتیکها، بتابلاکرها و سایر داروهای کاهش‌دهنده فشار خون استفاده می‌گردد.
اثر ضد هیپرتروفی ـ مهار آلفا در عضلات صاف غیرعروقی بخصوص در پروستات باعث کاهش علائم BPH می‌گردد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
مصرف سایر آلفابلاکرها باعث کاهش شدید فشار خون بخصوص در اوایل درمان می‌گردد. مصرف همزمان سایر داروهای کاهنده فشار خون و کلونیدین باعث کاهش بیشتر فشار خون می‌گردد.

عوارض جانبی:

ملاحظات اختصاصی
فشار خون بیمار باید مانیتور گردد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱ـ بهتر است اولین دوز دارو هنگام خواب مصرف شود.
۲ـ توصیه‌های تامسولوسین مراجعه گردد.

مصرف در سالمندان: سالمندان به عوارض دارویی حساس‌ تر هستند.

مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. مصرف ترازوسین در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ترازوسین می‌تواند باعث کاهش پروتئین تام، آلبومین، هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت و WBC‌ گردد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: جذب سریع پس از مصرف خوراکی فراهمی‌زیستی دارو ۹۰% است و غذا بر آنها بی‌اثر می‌باشد.

پخش: دارو ۹۴-۹۰% اتصال به پروتئین دارد.

متابولیسم: در کبد متابولیزه می‌شود کنیتیک دارو تحت تأثیر سن، ناراحتی قلبی و افزایش فشار خون نمی‌باشد.
دفع: حدود ۴۰% دارو در ادرار ترشح می‌شود و ۶۰% آن در مدفوع (عمدتاً به صورت متابوسیت) ۳۰% دارو می‌تواند دست نخورده دفع شود. نیمه عمر حذف حدود ۱۲ ساعت است.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو و یا سایر مشتقات کوتینازولین.

اشکال دارویی:
Tablet: 2, 5, 10mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آلفا یک بلاکر.

طبقه‌بندی درمانی: کاهش‌دهنده فشار خون.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Apo – Terazosin

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: آستنیا، گیجی، سردرد، اضطر اب، پاراستزی، خواب‌آلودگی.

قلبی ـ ‌عروقی: فیبریلاسیون دهلیزی، افت فشار خون وضعیتی، افزایش ضربان نبض، ادم محیطی، سنکوپ، تاکی‌کاردی.

چشم، گوش،
حلق و بینی:
تاری دید، احتقان بینی، سینوزیت.
دستگاه گوارش: تهوع.

ادراری – تناسلی : ناتوانی جنسی، پریاپیسم.
خون: ترومبوسیتوپنی.

عضلانی ـ اسکلتی: درد کمر، درد عضلات.

تنفسی: دیسپنه.

مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو باعث تشدید عوارض جانبی بخصوص افت فشار و شوک می‌گردد. درمان علامتی و حمایتی است. دیالیز به دلیل اتصال پروتئینی بالا کمک‌کننده نمی‌باشد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط