Login

Register

Login

Register

Pancreatin پانکراتین (کروئون)

Pancreatin پانکراتین (کروئون)

Pancreatin پانکراتین (کروئون) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Pancreatin پانکراتین (کروئون)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) ‌عدم ترشح مناسب لوزالمعده، داروی کمکی در هضم غذا در فیبروزکیستیک، استئاتوره و موارد دیگر اختلال در متابولیسم چربی ناشی از عدم ترشح مناسب آنزیم های لوزالمعده.
بزرگسالان: ۲۰۰۰۰-۴۰۰۰ واحد (یا بیشتر) لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
کودکان ۱۲-۷ سال: ۱۲۰۰۰-۴۰۰۰ واحد لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
کودکان ۶-۱ سال: ۸۰۰۰-۴۰۰۰ واحد لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
کودکان ۶ تا ۱۲ ماه: ۲۰۰۰ واحد لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
ب) برداشتن لوزالمعده یا انسداد پانکراتیک:
بزرگسالان: ۱۶۰۰۰-۸۰۰۰ واحد لیپاز هر ۲ ساعت دوز دارو می تواند تا ۸۸۰۰۰-۶۴۰۰۰ واحد در موارد شدید افزایش یابد.

مکانیسم اثر
اثر هضم کننده: آنزیم های پروتئولیتیک، آمیلولیتیک، و لیپولیتیک هضم پروتئینها، نشاسته، و چربیها را تسریع می‌کنند. این دارو نسبت به اسیدها حساس است و در محیط هایی که اندکی قلیایی یا خنثی هستند، فعال تر است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
فعالیت پانکراتین ممکن است به وسیله ضد اسیدهای حاوی کلسیم یا منیزیم کاهش یابد. پانکراتین جذب فرآورده‌های حاوی آهن را کاهش می‌دهد.

عوارض جانبی:

ملاحظات اختصاصی
برای دستیابی به حداکثر اثر دارو، باید آن را بلافاصله قبل از غذا یا در حین صرف غذا مصرف کرد.
برای جلوگیری از سوء هضم، در رژیم غذایی باید تعادلی بین چربی، پروتئین و نشاسته وجود داشته باشد. مقادیر مصرف دارو برحسب درجه سوء هضم و سوء جذب، مقدار چربی رژیم غذایی و فعالیت آنزیمی فرآورده‌های مختلف متفاوت است.
این دارو تعداد حرکات روده را به طور مناسبی کاهش می‌دهد و قوام مدفوع را بهبود می‌بخشد.
در صورتی این دارو تجویز می‌شود که بی کفایتی ترشح غدد برون ریز لوزالمعده تشخیص داده شده باشد. مصرف این دارو در اختلالات گوارشی که به بی کفایتی آنزیم های لوزالمعده مربوط نباشد، ‌بی تأثیر است.
کودکان کم سن بهتر است دارو را به صورت پودر در آورده و با نوشیدنی های خوش طعم مخلوط کرده و با غذا مصرف کنند. از استنشاق پودر باید خودداری شود. کودکان بزرگتر می‌توانند قرص را به صورت کامل مصرف کنند.

نکات قابل توصیه به بیمار
دارو را دور از نور و حرارت نگهداری کنید.
دستورات مربوط به رژیم غذایی را رعایت نمایید.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پانکراتین می تواند غلظت سرمی اسیداوریک را افزایش دهد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: جذب نمی‌شود. در دستگاه گوارش به طور موضعی اثر می‌کند.
دفع : از راه مدفوع دفع می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به محتویات خوکی فرآورده و پانکراتیت حاد یا حملات پانکراتیت مزمن منع مصرف دارد.
در خانم‌های باردار و شیرده با احتیاط مصرف شود.

اشکال دارویی:
Tablet, Delayed Release : Amylase 6500fipu + Lipase 8000 fipu+ protease 450 fipu
Capsule (Pancreatin Forte) : Amylase 25000 fipu+ Lipase 36000 fipu+ protease 2000 fipu

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنزیم لوزالمعده.

طبقه‌بندی درمانی: هضم کننده.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Creon

عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تهوع، ‌اسهال، کرامپهای معده.

سایر عوارض: واکنش آلرژیک.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: افزایش اسید اوریک خون و ادرار، اسهال و ناراحتی گذرای دستگاه گوارش.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط