Login

Register

Login

Register

CNS Stimulants : کوکائین / آمفتامین / اکستازی

CNS Stimulants : کوکائین / آمفتامین / اکستازی

CNS Stimulants : کوکائین / آمفتامین / اکستازی 2000 1333 مرکز سلامتی بهزیستن

کوکائین:
بامهار بازجذب دوپامین و نوراپی نفرین باعث تحریک قلب و سیستم عصب مرکزی میشود.
در مصرف زیاد آن علایمی چون تعریق، لرزش، تاکیکاردی، میدریاز، آریتمی، کاهش تنفس، یوفوریا، پارانویا دیده میشود.

علایم withdrawal کوکائین معمولاً سخت و شدید نیست و بیشتر جنبه روانی دارد تا فیزیکی.

کوکائین به دو صورت وجود دارد:
هیدرکلراید که پودر سفیدرنگ است که از تزریق و یا snort قابل مصرف است و خلوص بالایی ندارد.
حالت Base که پودری نیست و به آن crack cocain نیز میگویند.خالص تر است و دمای تصعید آن پایین تر است و قابلیت smoke هم دارد

کوکائین در هر دوحالت نیمه عمر بالایی ندارد به همین علت تعداد مصرف در روز افزایش می یابد. برای افزایش طول اثر کوکایین را با الکل مصرف میکنند.

استفاده درازمدت از روش snort باعث التهاب و پرخونی بینی و گرفتگی و آبریزش بینی می شود.

منبع پیک دارویی نوین