Login

Register

Login

Register

قلب و رگ ها

بیماری رینود

بیماری رینود 1025 1350 مرکز سلامتی بهزیستن

بیماری رینود می تواند عارضه جانبی گروههای مختلف دارویی باشد که مورد استفاده بیماران قرار می گیرد . براورد شده که 12 کلاس دارویی می تواند دارای این عارضه جانبی…

واریس

واریس 1000 1000 مرکز سلامتی بهزیستن

ورید های عنکبوتی و واریسی، در واقع عروق بزرگ شده غیر نرمالی است که بسیاری از بزرگسالان(بیش از 50 درصد) خصوصا خانم ها را درگیر می کند. این مشکل به…

هموفیلی

هموفیلی 1024 768 مرکز سلامتی بهزیستن

تعريف: هموفیلی ها یک گروه از اختلالات انعقادی ارثی هستند که توسط ژن های موجود در کروموزوم X حمل می شوند. یعنی وراثت آن وابسته به جنسیت است. هموفیلی به…

داروی زارلتو (ریواروکسابن)

داروی زارلتو (ریواروکسابن) 1920 600 مرکز سلامتی بهزیستن

داروی ریواروکسابن با نام تجاری زارلتو حدودا 4 سال پیش توسط FDAجهت ?(deep vein thrombosis (DVT ?(pulmonary embolism (PE, ?to reduce the risk of recurrent DVT and PE following initial…