Login

Register

Login

Register

رژیم

رژیم اتکینز

رژیم اتکینز 1000 1000 مرکز سلامتی بهزیستن

شرح این رژیم براساس نام ابداع‌کننده‌ی آن رابرت اتکینز[1] نام‌گذاری شده و پایه‌ آن براساس محدودیت کربوهیدرات رژیمی و تأکید بر مصرف پروتئین و چربی همراه با ویتامین‌ها و املاح…

رژیم آفریقایی آمریکایی (African-american diet)

رژیم آفریقایی آمریکایی (African-american diet) 2048 1365 مرکز سلامتی بهزیستن

شرح سرشماری سال 2000 نشان داد که تقریباً 35 میلیون نفر افریقایی ـ امریکایی (13% کل جمعیت امریکا) وجود دارد. این درصد کوچک جمعیت تأثیر زیادی بر مردم امریکا گذاشته…

رژیم آفریقایی African diet

رژیم آفریقایی African diet 2048 1020 مرکز سلامتی بهزیستن

شرح افریقا دومین قاره‌ بزرگ دنیا و یکی از متنوع‌ترین مناطق از لحاظ جغرافیا و فرهنگ است. افریقا سرزمینی است که تاریخچه‌ی قدیمی داشته و به زمان‌های بسیار قدیم برمی‌گردد.…

رژیم آکنه Acne diet

رژیم آکنه Acne diet 1100 734 مرکز سلامتی بهزیستن

شرح رژیم آکنه یا به‌عبارت دقیق‌تر رژیم بدون آکنه در واقع روش غذا خوردنی است که توسط آن فرد آکنه‌ی کم‌تری خواهد داشت. هنوز تأثیر رژیم روی آکنه مورد شک…

رژیم Abs

رژیم Abs 1984 1287 مرکز سلامتی بهزیستن

 شرح رژیم Abs یک برنامه‌ی 6 هفته‌یی است که از ترکیب تغذیه و ورزش تشکیل شده است. این رژیم بر 12 غذای انرژی‌زا تأکید دارد که پایه‌ی آن را تشکیل…

رژیم بیش فعالی ADHD diet

رژیم بیش فعالی ADHD diet 2123 1415 مرکز سلامتی بهزیستن

شرح اختلال بیش‌فعالی همراه با عدم تمرکز مجموعه‌ایی از رفتارهای بیش‌فعالی و غیرارادی است که به‌خاطر عدم عملکرد صحیح مغزی ایجاد می‌شود و عملکرد کودک را در خانه و مدرسه…