Login

Register

Login

Register

دهان و دندان

آفْت

آفْت 1600 1201 مرکز سلامتی بهزیستن

(Aphthous stomatitis) ? یک بیماری شایع در دهان است که ضایعات دردناک نِکروتیک در مخاط دهان، زبان و لثه به بار می‌آورَد. علت آن ناشناخته است ولی ممکن است خودایمنی…