Login

Register

Login

Register

دارو درمانی زونا

دارو درمانی زونا

دارو درمانی زونا 1456 1654 مرکز سلامتی بهزیستن

?چندین داروی ضدویروسی از قبیل موارد زیر برای درمان بیماری زونا موجود می باشند

?acyclovir
?valacyclovir
?famciclovir

?این داروها به کوتاه کردن مدت و شدت بیماری کمک می نمایند، اما برای تاثیر بیشتر، می بایست هرچه زودتر بعد از ظاهر شدن راش استفاده شوند.
?داروهای مسکن می توانند به کاهش درد بیماری زونا کمک کنند.

(❌به بچه های دچار آبله مرغان نباید آسپرین تجویز شود چرا که درین افراد مشتقات آسپرین با ایجاد سندرم ری همراه است.)

?همچنین لوسیون کالامین، و حمام بلغور جو دوسر کلوئیدی و حمام و کمپرس سرد نیز می توانند، به کاهش خارش و درد کمک نمایند.

photo_2016-04-15_14-25-10

 

?در نوجوانان و بالغینی که هنوز کمتر از ٢۴ساعت از بروز آبله مرغان در آنها گذشته باشد توصیه به مصرف:

⬅️آسیکلوویر: ٨٠٠میلی گرم، ۵بار در روز، به مدت ۵-٧روز
⬅️والسیکلوویر: ١گرم، ٣بار در روز، به مدت ۵-٧ روز
⬅️فامسیکلوویر: ٢۵٠میلی گرم،٣بار در روز، به مدت ۵-٧روز

?در کودکان زیر١٢سال که در اوایل بیماری( کمتر از ٢۴ساعت) درمان با آسیکلوویر با دوز ٢٠ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ، هر ۶ساعت شروع میشود.

?در درمان هرپس زوستر و درمان و بهبود درد ناشی از آن توصیه به مصرف:

⬅️آسیکلوویر: ٨٠٠میلی گرم، ٣بار در روز، به مدت ١٠-٧روز
⬅️والسیکلوویر: ١گرم، ٣بار در روز، به مدت ۵-٧ روز
⬅️فامسیکلوویر: ۵٠٠میلی گرم،٣بار در روز، به مدت ٧روز
?بیماران مبتلا به زونای چشمی باید سریعا به چشم پزشک مراجعه کنند و درمان شامل :
مسکن، آتروپین و آسیکلوویر می باشد.

?در زونای چشمی هر سه داروی آسیکلوویر، والاسیکلوویر و فامسیکلوویر منجر به تسریع بهبودی می گردند.

?نوریت حاد و نورالژی بعد از هرپس با داروهای مسکن آمی تریپ تیلین و فلوفنازین درمان می شوند.

?استفاده از گلوکوکوتیکوییدها در مراحل ابتدایی زونای موضعی مفید می باشد.

?داروی انتخابی پردنیزولون خوراکی است.

?نکته:
گلوکوکورتیکوییدها را نباید بدون مصرف توام با داروهای ضدویروس تجویز کرد.

منبع پیک دارویی نوین