Login

Register

Login

Register

داروی زارلتو (ریواروکسابن)

داروی زارلتو (ریواروکسابن)

داروی زارلتو (ریواروکسابن) 1920 600 مرکز سلامتی بهزیستن

داروی ریواروکسابن با نام تجاری زارلتو حدودا ۴ سال پیش توسط FDAجهت
?(deep vein thrombosis (DVT
?(pulmonary embolism (PE,
?to reduce the risk of recurrent DVT and PE following initial treatment
تاکید گردید ( NOV.2012)
همچنین در پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی (VTE ) در بیماران بزرگسالی که تحت جراحی های ارتوپدی مثل تعویض زانو و یا لگن قرار گرفته اند ..
مقدار دوز مصرفی در اسلایدها گفته شده است

✅لخته های پاتولوژیک براساس ترکیب و یا محل ، تقسیم بندی می شوند ..

?لخته های شریانی : معمولا در جاهایی که جریان خون سریع هست مثل شریان ها دیده می شوند که معمولا در نتیجه پارگی پلاک اترواسکلروتیک ایجاد می شوند . و بیشتر از پلاکت تشکیل شده اند
?لخته های وریدی : بیشتر در وریدها دیده می شوند و اغلب در پاسخ به ایست خون و یا آسیب جراحی و یا تروما تشکیل می شوند .در جاهایی که خون حرکت کمتر دارد فاکتورهای انعقادی فرصت بیشتری برای عمل دارند .این لخته ها بیشتر از فیبرین و گلبول های قرمز تشکیل شده است ..

✅برای لخته های شریانی از آنتی پلاکت ها مثل آسپرین و یا کلوپیدگرول استفاده می کنند …
✅ و برای لخته های وریدی از ضد انعقادهایی مثل وارفارین ؛ هپارین ؛انوکساپارین و دابیگاتران و ریواروکسابن و ….

✅ زارلتو از طریق مهار مستقیم فاکتور Xa موجب قطع مسیر داخلی و خارجی چرخه انعقادی می شود و مانع از ساخت ترومبین .
اوج غلظت خونی ۲ تا ۴ ساعت پس از مصرف است و نیمه عمر حذف دارو ۷ تا ۱۱ ساعت است

✅ بر خلاف وارفارین که دارای شروع اثر تاخیری است و نیاز به مصرف همزمان با هپارین به مدت ۵ روز تا پایداری دوز دارد . این دارو را می توان بدون نیاز به هپارین شروع کرد .

✅ وارفارین در درمان DVT مصرف می شود ولی پایش مدام INR و همچنین ریسک بالای خونریزی مصرف آن را محدود می کند ..

✅در مقایسه با دابیگاتران با توجه به اینکه زارلتو یک مرحله جلوتر از دابیگاتران مسیر انعقادی را مهار می کند دارای افیکیسی به مراتب بیشتر از دابیگاتران است ..

✅هپارین و مشتقات آن با وزن مولکولی پایین مثل انوکسپارین در درمان DVTمصرف می شوند ولی مهترین عارضه آنها ترومبوسایتوپنی است که خود این عارضه می تواند باعث سکته قلبی و یا مغزی و نکروز پوست شود .. و میزان مرگ و میر ناشی از آن حدود ۲۵ تا ۳۰ در صد است ..
✅ داروی زارلتو به تازگی وارد شده است و توزیع شده است
در اسلایدهای آماده شده شما موارد زیر را خواهید دید
? میزان مصرف این دارو در درمان DVT
?مقایسه بین مکانیسم دابیگاتران و ریواروکسابن
?مقایسه بین مکانیسم دابیگاتران ، وارفارین و ریواروکسابن
? مقایسه بین مقدار مصرف دابیگاتران و ریواروکسابن
?عوارض جانبی زارلتو
? فارماکوکینتیک . ..
?تداخل دارویی….

photo_2016-07-28_23-21-41 photo_2016-07-28_23-22-01 photo_2016-07-28_23-22-06 photo_2016-07-28_23-22-10 photo_2016-07-28_23-22-13 photo_2016-07-28_23-22-16 photo_2016-07-28_23-22-19 photo_2016-07-28_23-22-22

منبع پیک دارویی نوین