Login

Register

Login

Register

تهوع دوران بارداری

تهوع دوران بارداری

تهوع دوران بارداری 240 240 مرکز سلامتی بهزیستن

در سه ماهه اول بارداری ۷۵ درصد از خانمها دچار ویار حاملگی میشوند که خود محدود شونده است ولی در ۱ تا ۳ درصد موارد نیاز به بستری شدن دارد.

?درمان

• درمان غیر دارویی استفاده از “زنجبیل” است .
کاربرد زنجبیل به عنوان ضد تهوع مربوط به اجزای آن (شوگائول و جینجرول) میباشد که با اثر “موضعی” در دستگاه گوارش اعمال میشود.

?درمان داروئی

• پیریدوکسین (B6)
درمان انتخابی اولیه است .

۱۰ تا ۲۵ میلی گرم یکبار در روز در صورت نیاز مصرف میشود و در صورت تداوم استفراغ یک “H1بلوکر” مثل دیفن هیدرامین به آن افزوده میشود.
در صورت عدم بهبود افزودن “پلازیل” ۵ تا ۱۰ میلیگرم هر ۸ ساعت به صورت تزریق وریدی ممکن است مفید باشد.

• اندانسترون
۲ تا ۸ میلیگرم از راه خوراکی یا وریدی هر ۸ ساعت

• مکلیزین
۱۲٫۵ تا ۵۰ میلیگرم هر ۶ تا ۲۴ ساعت

• سیکلیزین
۵۰ میلیگرم هر ۴ تا ۶ ساعت

• دیفن هیدرامین
۲۵ تا ۵۰ میلیگرم هر ۶ ساعت

?دوکسی لامین – پیریدوکسین میتواند combination بسیار خوبی باشد.
این تنها combination تایید شده FDA در مورد تهوع بارداری است.

زینتوما

 

?در موارد شدید که استفراغ بارداری به درمان جواب نمیدهد تحت عنوان
” hyperemesis gravidarum”
از آن یاد میشود که در این حالت مادر دچار عدم توازن مایعات و مواد معدنی میشود و زندگی مادر یا جنین به خطر می افتد.
علت اصلی استفراغ شدید در بارداری، ناشناخته‌ است.

?در این موارد که فرد به داروهای معمول از جمله متوکلوپرامید، پرومتازین و اندانسترون پاسخ مناسب نمی دهد، “متیل پردنیزولون” ۱۶ میلیگرم هر ۸ ساعت تا ۳ روز مصرف میشود.

اگر اختلال‌ به‌ حدی نرسیده‌ باشد که‌ نیاز به‌ بستری شدن‌ و دریافت‌ سرم‌ وجود داشته‌ باشد، این‌ دستورالعمل‌ها را پیگیری کنید:

?اگر صبح‌ها احساس‌ تهوع‌ میکنید، قبل‌ از برخاستن‌ از رختخواب‌ “نان‌ سوخاری” یا “شیرینی خشک”‌ بخورید.

?وعده‌های غذایی بهتر است‌ “کم‌ حجم‌” و “تعدادشان‌ زیادتر” باشد.

?غذاهای سرخ‌ کردنی یا پر ادویه‌ نخورید؛ این‌ نوع‌ غذاها باعث‌ افزایش‌ تهوع‌ میشوند.
مصرف‌ محصولات‌، خصوصاً کره‌، شیر و پنیر را محدود کنید.

?پس‌ از اتمام‌ غذا، ۴۵ دقیقه‌ بنشینید.

?اگر نیاز به‌ سرم‌ باشد، پس‌ از مدتی میتوان‌ به‌ ترتیب‌ مایعات‌ شفاف‌ و رقیق‌، رژیم‌ کامل‌ مایعات‌، و سپس‌ رژیم‌ عادی در وعده‌های کوچک‌ را امتحان‌ کرد.

منبع پیک_دارویی_نوین