Login

Register

Login

Register

بیماری رینود

بیماری رینود 1025 1350 مرکز سلامتی بهزیستن

photo_2016-05-06_19-48-32

بیماری رینود می تواند عارضه جانبی گروههای مختلف دارویی باشد که مورد استفاده بیماران قرار می گیرد .
براورد شده که ۱۲ کلاس دارویی می تواند دارای این عارضه جانبی باشد .

در حقیقت بیماری رینود ، سندرم تلقی می شود و در این سندرم ، انقباض عروقی در اثر سرما و استرس ، بیش از حالت عادی
صورت می گیرد . پیامد این عارضه ، سردی و کرخی اندامها رخ می دهد .

در موراد نادری این موضوع منجر به دفرمه شدن ارگان و قطع آن می گردد.

و اما داروساز و پزشک باید بیماران را نسبت به بروز این عارضه متعاقب مصرف گروههای دارویی زیر حتما راهنمایی کنند .

۱- داروهای ضد سرطان :
در بین این داروها ، دو دارو بیش از همه دارای این ریسک هستند
– Cisplatin
– Bleomycin
به علاوه داروهای گروه
tyrosine kinase inhibitors
مانند
– Imatinib
– Dasatinib
– Sorafenib
می توانند این عارضه را ایجاد کنند .
۲ – بتا بلوکر ها

با کاهش ضربان قلب و میزان گردش خون می توانند این عارضه را ایجاد کنند .
۳- داروهای ضد میگرن

داروهای ضد میگرن که در ترکیب خود دو ماده

– Ergotamine
– Sumatriptan
دارند ، با انقباض عروق می توانند ، رینود ایجاد کنند .

بروز سندرم رینود در بیماران مصرف کننده داروهای بالا ، تابعی است از :
– سن
– جنس
– سابقه فامیلی
– زندگی در نواحی سردسیر
– سابقه بیماریهای عروقی مانند آرتریت روماتوئید
– تماس با مواد شیمیایی مانند وینیل کلراید ( لوله ها و ظروف PVC )
– مصرف سیگار
منبع پیک دارویی نوین